var REDIRECT_URL = '';

Plebiscyt pod patronatem magazynu motorLogo oraz serwisu magazynauto.pl

Polityka prywatności

Strony internetowe pod adresem autolider.pl  (zwane dalej "stroną") są własnością  Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp.j. (zwanej dalej również jako „WB”, "my", "nas"), spółki należącej do grupy Bauer Media.
WB poważnie traktuje ochronę Twoich danych osobowych i ich poufne przetwarzanie. Twoje dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w ramach ustawowych przepisów prawa ochrony danych osobowych Unii Europejskiej, w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej "RODO") oraz innych obowiązujących przepisów na terenie Polski. Poszczególne funkcje naszej strony internetowej wiążą się z gromadzeniem, wykorzystywaniem i innym przetwarzaniem danych osobowych. Przywiązujemy dużą wagę do starannego, zgodnego z prawem i przejrzystego postępowania z Państwa danymi. Za pomocą niniejszej polityki prywatności informujemy Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych na naszej stronie internetowej oraz o Twoich prawach wynikających z GDPR.

Przedmiot ochrony danych
Przedmiotem ochrony danych są "dane osobowe". Są to wszystkie informacje, które dotyczą zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (tzw. osoby, której dane dotyczą). Obejmuje to na przykład dane takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail lub numer telefonu, ale także informacje takie jak adresy IP.

Konkretne informacje na temat danych osobowych, które przetwarzamy w każdym przypadku, znajdują się poniżej w szczegółowo wymienionych operacjach przetwarzania danych.

Automatycznie zebrane dane z dziennika zdarzeń (logi serwera)
Przy każdym wejściu na naszą stronę internetową w plikach dziennika naszego serwera internetowego automatycznie zapisywane są następujące informacje o przeglądarce:
    • Adres IP komputera wnioskującego (Kompletne zapytanie do naszego serwera zawierające linię zapytania, nazwę użytkownika http & identid, zdalny host)
    • Pliki i adresy URL wywoływane na naszej stronie internetowej
    • Strona internetowa, z której pochodzi zapytanie
    • kod i rozmiar odpowiedzi http
    • Data, godzina, czas trwania wizyty
    • Dane przeglądarki żądającej: producent przeglądarki, wersja przeglądarki, system operacyjny
Gromadzenie tych danych jest niezbędne do zapewnienia i optymalizacji prawidłowego działania i funkcjonalności naszej strony internetowej, zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa danych oraz możliwości śledzenia ewentualnych cyberataków osób trzecich. Dane z dziennika są przechowywane do momentu automatycznego usunięcia po zakończeniu głosowana. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z celów gromadzenia danych wymienionych na początku tego akapitu.

Analiza danych w celu ustalenia trendów oraz udoskonalania usług Stron

Gromadzimy Twoje dane osobowe w zagregowanej formie, w celu ustalenia Twojego zaangażowania w związku ze Stroną Internetową (np. aby wiedzieć, jak korzystasz z naszej Strony, kiedy z niej korzystasz, z użyciem jakiego urządzenia) oraz ustalenia Twojej reakcji na nasze wiadomości marketingowe (np. czy je otwierasz, na które linki klikasz), jak również ustalenia ogólnych trendów w zakresie zachowań konsumentów i wzorców zachowań na podstawie tej analizy. Pomaga nam ona lepiej poznać użytkowników Strony Internetowej oraz dopasować tę Stronę do ustalonych preferencji tych użytkowników i również bardziej ogólnie – dopasować usługi Serwisu do ogólnych preferencji użytkowników.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO.

Podanie danych osobowych, o ile jest wymagane przez funkcjonalności Strony, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na właściwej podstawie prawnej oraz w dopuszczalnym przez prawo zakresie i celu. W przypadku, gdy nie wyrazisz zgody na przetwarzanie plików cookies, niestety nie będziemy mogli Ci zagwarantować dostępu do wszystkich funkcji Strony.
 Bardzo prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.
I. Kto jest administratorem danych osobowych Strony?
 
Administratorem danych osobowych użytkowników Strony  (dalej: „Administrator”), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:
Wydawnictwo Bauer Sp.  o.o. Sp. j.
ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa
KRS 0000881250    
NIP 527-26-44-323
REGON 142734203
Zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników rejestrujących się na Stronie określają zapisy dotyczące przetwarzania danych zawarte w regulaminie Plebiscytu Auto Lider 2024 dostępnym na stronie www.autolider.pl .
 
II. Jak chronimy Twoje dane osobowe?
 
Administrator wdrożył politykę bezpieczeństwa ochrony danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych.

Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:
    1. dostęp do Twoich danych osobowych mają tylko te osoby, które zostały przeszkolone zgodnie z polityką bezpieczeństwa ochrony danych osobowych i podpisały stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony,
    2. system IT Administratora spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych. Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych są zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych.
Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.
 

III. Dlaczego i o jakie Twoje dane osobowe prosimy?
 
1. Rejestracja na Stronie odbywa się w celu oddania głosu w Plebiscycie Auto Lider 2024.
2. Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) każdy podmiot danych ma prawo:
    • do otrzymania kopii wszystkich danych osobowych, które posiadamy na Twój temat, wraz z określonymi informacjami powiązanymi;
• do domagania się od nas aktualizacji lub poprawienia wszystkich nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia wszystkich danych niekompletnych;
• do żądania wstrzymania przez nas przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.
• do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
• do żądania od nas usunięcia Twoich danych osobowych;
• do „ograniczenia” przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, aby mogło ono mieć miejsce nadal wyłącznie z zastrzeżeniem ścisłych ograniczeń; oraz;
• do żądania od nas „przesłania” podanych nam przez Ciebie danych osobowych, które są przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę lub w związku z wykonywaniem umowy  pomiędzy Tobą i nami, do Ciebie lub do dowolnego wskazanego przez Ciebie odbiorcy.
Jeśli chcesz skorzystać z dowolnego z wyżej wymienionych praw do informacji, poprawienia, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawa do zgłoszenia sprzeciwu, do zlecenia transferu swoich danych lub zablokowania przetwarzania tych danych, możesz skontaktować się z nami z wykorzystaniem jednej z poniżej podanych możliwości.
Ponadto przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 
IV. Cookies - Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na Stronę
 
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Strony.
 
W ramach Strony  stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 
W ramach Strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
    1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony; np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;
    2. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;
    3. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Strony;
Użytkownicy Strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej.
 


C. Google Analytics (cookies)
 
Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez Stronę źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.
Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych
z ruchem i korzystaniem z Internetu.
Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
 Użytkownicy Strony, którzy nie chcą, by ich dane były wykorzystywane przez Analytics, mogą zainstalować dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Dodatek ten uniemożliwia stosowanym przez Analytics i działającym w witrynach elementom JavaScript (ga.js, analytics.js i dc.js) wykorzystanie informacji użytkowników przez Analytics. Korzystanie z dodatku do przeglądarki blokującego Analytics nie utrudni właścicielom witryn korzystania z innych narzędzi do pomiaru statystyk witryny.
 
D. Cookies pochodzące z serwerów partnerów Strony
 
Strona korzysta ze skryptów i elementów oprogramowania dostarczonych i znajdujących się na serwerach jej partnerów biznesowych. Cookie takie mogą zawierać dane niezbędne partnerowi do realizacji usługi dostarczanej przez Stronę lub zawierające inne niż wymienione w polityce prywatności dane.
Strona bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych nie odpowiada jednak za ich politykę w zakresie cookies. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz akceptować ich cookies.
Serwis wykorzystuje skrypty następujących partnerów:
    a) Google

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety, w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania Strony.
 
V. Udostępnianie Twoich danych osobowych
 
W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, Strona dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

VI. Przekazywanie danych do Państwa trzeciego

WB korzysta z aplikacji google analytics, której dostawcą jest podmiot google Inc. z siedzibą w USA.
Żeby korzystać z tej Usługi ,Google Analytics musi mieć dostęp do danych dotyczących połączenia internetowego  Użytkowników strony, przez co  dochodzi do przekazania danych osobowych do innego kraju, tj. do USA.
Ponieważ w USA nie obowiązują europejskie przepisy o ochronie danych osobowych, WB zawarło z Google umowę na warunkach standardowych klauzul umownych, dzięki której dane będą chronione. Umowa dostępna jest na stronach Google.
VII. Czas przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konkursu oraz do momentu upływu terminów wynikających ze stosowania przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 
VIII. Zmiana polityki prywatności

Serwis zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Strony lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.
 
Aktualny tekst polityki prywatności zawsze znajduje się pod adresem http://autolider.pl/polityka-prywatnosci
 
IX. Kontakt
 
Strona kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu  e-mail [email protected]
 
W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt e-mail [email protected]
W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:
Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j.
ul. Motorowa 1
04-035 Warszawa