Bezpieczeństwo instalacji LPG w samochodach to wciąż burzliwy temat. Wiele osób obawia się, że butla może wybuchnąć, zwłaszcza w przypadku zderzenia naszego pojazdu z innym. Wówczas mamy obawy, że butla, którą wozimy z tyłu porostu wybuchnie. W rzeczywistości do wybuchów takich dochodzi jedynie na filmach, gdzie zainicjowane jest to za pomocą kontrolowanego ładunku pirotechnicznego. Nie zapominajmy, że gaz tankowany jest do specjalnej butli, której wytrzymałość jest dużo większa niż zbiornika z benzyną. W przypadku ekstremalnych sytuacji jak zderzenie z innym autem butla ta zamiast odkształcić się i rozszczelnić po prostu przemieści się lub nawet wyleci z pojazdu w nienaruszonym stanie. Pamiętajmy, że przepisy u nas w kraju są o wiele bardziej restrykcyjne niż w innych krajach, dzięki czemu instalacje LPG są bezpieczne.

Kolejna kwestia to zachowanie się instalacji podczas pożaru, czego najbardziej tak naprawdę obawiają się sceptycy instalacji gazowych w samochodach osobowych. Zacznijmy od tego, jakie zabezpieczenia posiada standardowa instalacja gazowa. Jednym z najważniejszych elementów odpowiadających za bezpieczeństwo instalacji gazowej jest wielozawór. Jak sama nazwa wskazuje, jest to zawór zawierający w sobie większą liczbę zaworów. W skład wielozaworu wchodzą: zawór 80% odpowiadający za odcięcie dopływu LPG w przypadku, gdy pojemność geometryczna zbiornika osiągnie 80%. Zawór bezpieczeństwa, zabezpieczający przed nadmiernym wzrostem ciśnienia, które mogłoby spowodować odkształcenie się lub nawet rozszczelnienie zbiornika z gazem. W sytuacji, gdy ciśnienie przekroczy 2.7Mpa wówczas zawór otwiera się wypuszczając gaz pod samochód. Kolejnym zaworem jest zawór ogniowy, który otwiera się, gdy płaszcz zbiornika osiągnie temperaturę 110 stopni celsiusza. Zawór ten jest tak skonstruowany, że podczas pożaru topiąc się umożliwia opróżnienie zbiornika z gazu nie dopuszczając do jego wybuchu. Wielozawór posiada również zawór nadmiernego wypływu, elektromagnetyczny zawór roboczy, zawór zwrotny oraz ręczny zawór do zamykania dopływu gazu, aby można było dokonać czynności serwisowych.

Jeżeli podczas montowania instalacji LPG zostały wykorzystane elementy posiadające homologację, a sama instalacja wykonana została prawidłowo nie ma obawy, że obecność butli z gazem stanowi większe niebezpieczeństwo.

Aby sprawdzić czy pożar nie stanowi zagrożenia wykonywane były liczne próby ogniowe, w których w nadzorowanych i kontrolowanych warunkach podpalano pojazd z zamontowaną instalacją gazową. Należy zaznaczyć przy tym, że nie była to instalacja fabryczna. Po ok piątej minucie kontrolowanego pożaru uruchomia się zawór bezpieczeństwa, ze względu na zbyt duże ciśnienie w zbiorniku. Zawór ten wypuszcza niewielkie ilości gazu pod samochód, dzięki czemu nie stanowi zagrożenia dla ewentualnych pasażerów pozostających w pojeździe. Po kolejnych 4 minutach włączył się zawór ogniowy, umożliwiający równomierne opróżnienie butli z resztek gazu. Po zakończonej próbie butla jest w stanie nienaruszonym nie licząc osmalenia. Z prób takich wnioskować można, że zapewnienia producentów o bezpieczeństwa instalacji gazowej są słuszne.

W przypadku powstania pożaru, który nie zostanie ugaszony, po kilku minutach uruchomi się zawór bezpieczeństwa, który podsycać będzie pożar, lecz w ten sposób unikniemy wybuchu. Choć sama instalacja gazowa nie stanowi zagrożenia, to zagrożenie takie stanowić będą: wysoka temperatura oraz opary toksycznych substancji powstających w wyniku palenia się tworzyw sztucznych. W przypadku, gdy samochód zacznie się palić należy wydobyć osoby pozostające w pojeździe, umiejscowić je w bezpiecznej odległości i wezwać służby ratownicze.

Warunkiem bezpieczeństwa jest instalowanie instalacji LPG z wykorzystaniem homologowanych części. Najczęstszą przyczyną wycieku gazu jest wadliwie założona instalacja, dlatego też przymierzając się do zamontowania instalacji gazowej w naszym pojeździe nie oszczędzamy na ich montażu.  Najlepiej montażu takiego dokonywać w autoryzowanych serwisach STAG, gdzie oprócz fachowej obsługi, otrzymamy najwyższej, jakości instalację gazową w profesjonalny sposób wyregulowaną, otrzymamy gwarancje na zamontowaną instalację LPG oraz serwis zarówno gwarancyjny jak i po gwarancyjny.

 

Komentarze

komentarzy